Obsah

Pomoci s obnovou nám může každý. Stačí jen chtít!

A jak ?

  1. finančním darem

Finanční příspěvek můžete zaslat přímo na účet ústavu č. 115-2530130207/0100. Do zprávy pro příjemce je možno napsat konkrétní účel nebo projekt, na který má být využit. Přispěvatel od nás může dostat darovací smlouvu. V případě zájmu jsme připravení zveřejnit na tomto webu i jméno dárce, darovanou částku i účel příspěvku.  Hodnota poskytnutého daru lze odečíst od základu daně dle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů (586/1992 Sb.).

 

  1. materiálním darem

Materiální dar je možno poskytnout po předchozí domluvě a sepsání darovací smlouvy. Hodnota poskytnutého daru lze odečíst od základu daně dle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů (586/1992 Sb.).

 

  1. účastí na vyhlášených dnech dobrovolnické pomoci

Do záložky aktulity budeme uveřejňovat termíny dní dobrovolnické pomoci včetně informací o plánovaných aktivitách (např. údržba zahrady, vynášení stavební sutě apod.) a dalších pokynů ke konkrétní akci.