Obsah

PROHLÍDKOVÉ VERZE KONVENTU

1. Samostatné prohlídky kláštera s pomocí elektronického průvodce (převážně pracovní dny)

V rámci této prohlídky si trasu prochází návštěvník sám s pomocí elektronického průvodce na svém mobilním telefonu či tabletu. Tato prohlídka je ideální pro rodiny s dětmi a osoby, které jsou rádi nezávislí na čase. Limitováni jste časově pouze otevírací dobou kláštera :) K elektronickému průvodci nepotřebujete žádnou zvláštní aplikaci, pouze mít stažený v zařízení (mobil, tablet) program na čtení QR kodu.

V rámci této prohlídky navštívíte vše co běžná prohlídka umožňuje. Muzeum, kostel, kapitulní síň, expozici modelů staveb, modelů vojenské techniky, výstavu soch L. S. Matějkové, fresku nad schodištěm, refektář, lapidárium a sezonní výstavy v přízemí.

 

2. Komentované prohlídky (neděle, některé soboty a v rámci akcí a pro objednané skupiny od 10 os.)

V rámci této prohlídky vás provede konventem průvodce s komentovaným výkladem. Délka prohlídky se pohybuje mezi 60-75 min. v závislosti na průvodci a počtu návštěvníků.

Začíná se u muzea a projde se kostelem, kapitulní síní, výstavou L. S. Matějkové, freskou nad schodištěm, refektářem a končí se v lapidáriu či u sezonních výstav v přízemí. Sezonní výstavy si návštěník prochází sám. Z časových důvodů se neprochází výstavou modelů staveb a vojenské techniky. V případě zájmu je návštěva těchto výstav po skončení prohlídky na dohodě s osobou v recepci/pokladně (je potřeba počítat s časovým omezením)

 

3. Komentované-kostýmové prohlídky (občasně - zveřejňováno v kalendáři akcí)

Stejné jako u běžné komentované prohlídky, pouze obohacené o téma klášterní školy a v kostýmech.

 

4. Ostatní specializované prohlídky

 podzemních štol, barokních suterénních prostor a jiné jsou zveřejňovány v kalendáři akcí a mají své specifické podmínky a provedení.

 

KONVENTNÍ BUDOVA OBSAHUJE

 Klášterní muzejní expozici

muzejni expozice 

 Kapitulní síň

kapitulni sin

 Klášterní kostel

kostel

  Fresku nad hlavním schodištěm

freska nad schodistem

 Expozice architektury v modelech
 Expozice modelů tvoří tři části. První je průřez různými architektonickými styly. Druhá pak ukazuje vývoj hradů a zámků v ČR na různých objektech zejména hmotových rekonstrukcí objetků. Třetí část je pak věnována vývoji městské a lidové architektury, tedy různých domovních objektů, vesnických usedlostí, dřevěných kostelíků, mlýnů apod. Hlavním modelem je ukázka historického města ve velikosti plochy 85x170 cm.

model 1model 2model 3

 Expozice modelů vojenské techniky

modely 1 modely 2

 Expozice fotokopií obrazů Chotěšovského rodáka, architekta a malíře F.X.Margolda

 F. X. Margold se narodil v Chotěšově v roce 1887 a postupně se vypracoval až na stavitele, který se společně s Kamilem Hilbertem podílel na dostavbě katedrály sv. Víta ve dvacátých letech dvacátého století. Byl také malířem, zejména vynikal v technice akvarelu. V expozici F. X. Margolda v Chotěšově se setkáte s kopiemi tří desítek jeho obrazů, životopisnými daty, ale také se snímky od Josefa Sudka, který celou dostavbu sv. Víta nafotografoval.

margold

 Stálá výstava soch Ludmily S. Matějkové 

matějková

 Lapidárium originálů pískovcových soch

lapidarium

 Sezonní výstavy

vystavy

VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PROSTORY V AREÁLU KLÁŠTERA

(přístupné v otevírací době)

 

 Letohrádek - hasičské muzeum

hasici

 Vyhlídková věž s dalekohledem

vyhlidkova vez

Běžně nepřístupné prostory - pouze v rámci spec. prohlídek či akcí 

 

 Gotické sklepení pod prelaturou

 

 Barokní suterénní prostory konventu

barokni suteren 1  barokni suteren 2

 Podzemní odtokové štoly