Obsah

Svatby v klášteře premonstrátek v Chotěšově

Pro svatební obřady je možné v areálu kláštera vybrat příjemné prostory. Stačí si vybrat …

V prostorách národní kulturní památky kláštera premonstrátek v Chotěšově lze uspořádat svatební obřad. Svatební obřad je nutné dohodnout se zaměstnankyní matriky obecního úřadu v Chotěšově paní Miloslavou Kantovou. Více na webových stránkách obce Chotěšov na odkazu https://www.obec-chotesov.cz/obecni-urad/matrika-evidence-obyvatel/

Při domlouvání podmínek se snažíme co nejvíce vycházet vstříc požadavkům a nápadům snoubenců, ale je nutné brát ohled na skutečnost, že objekt je národní kulturní památkou. Při obřadu není dovolen volný pohyb osob po objektu kláštera a je nutné dodržovat pokyny správce kláštera. Do interiérů kláštera není možné vstupovat se živými zvířaty a s kočárky.

 Kapitulní síň

Tento prostor je pro svatby používán nejčastěji. Nachází se ve druhém nadzemním podlaží budovy konventu. Jeho kapacita je 130 osob. Vybaven je stolem, židlemi (80 míst k sezení), klavírem nebo zvukovou aparaturou (pokud není využito běžné živé hudební vystoupení) a svatební výzdobou – červeným kobercem, květinou. Do prostoru je zajištěn bezbariérový přístup.

 Kostel Nejsvětějšího srdce páně

V kostele je možno pořádat civilní svatbu. Je umístěn v prvním nadzemním podlaží konventu kláštera. Má kapacitu kolem 100 osob. Vybaven je stolem, židlemi (60 míst k sezení), do prostor lze umístit zvukovou aparaturu nebo využít živé hudby. Výzdobu je možné provést vlastní na základě předchozí společné domluvy. Prostory jsou bezbariérové.

 Schodiště pod freskou

Prostoru dominuje významná nástropní freska a široké schodiště. Je umístěn na nejvýše přístupném místě v klášteře. Kapacita je přibližně 60 osob, Vybaven je stolem, židlemi (30 míst k sezení), do prostor lze umístit zvukovou aparaturu nebo využít živé hudby. Výzdobu je možné provést vlastní na základě předchozí společné domluvy. Do prostoru není zajištěn bezbariérový přístup.

 

 Nádvoří a park

Pro venkovní svatby je vhodným prostorem nádvoří a park. Kapacita je přibližně 100 osob, ale je nutné předem zvážit vliv počasí. Prostor lze po vzájemné dohodě vybavit nejnutnějším mobiliářem – stůl a několik míst k sezení.

Jak v klášteře svatba probíhá?

Svatba začíná ve sjednaném termínu na nádvoří kláštera, kde se shromáždí svatební hosté.  Svatební hosté jsou matrikářkou odvedeni na domluvené místo konání obřadu. Budoucí novomanžele se svědky si převezme matrikářka a odvede do přípravny k místu konání obřadu. Obřad začíná, když jsou svatební hosté připraveni při vybrané skladbě. Po obřadu a přípitku s oddávajícími začínají gratulace hostů. Po gratulacích skupina svatebních hostů odchází zpět na nádvoří a novomanželé s fotografem mají přibližně půl hodiny na fotografování v klášterních interiérech. Hromadné fotografie se dělají nakonec před klášterem.

Jak postupovat při sjednání svatby?

Je možno sjednání informativní schůzky přímo zde v klášteře po předchozí telefonické domluvě se správci kláštera (tel. 725042533). Rádi Vám vysvětlíme podmínky konání a ukážeme prostory. Po rozhodnutí pro svatbu v chotěšovském klášteře je třeba kontaktovat zaměstnankyni matriky na Obecním úřadě v Chotěšově a domluvit termín konání svatby.

Kolik zaplatíte a za jaké služby?

Cena za pronájem prostor a služby je určena rozhodnutím Rady obce Chotěšov a činí 5 000 Kč pro rok 2023. Poplatek zahrnuje pronájem prostor včetně přípravy a úklidu, stálou svatební výzdobu, přípitek s oddávajícími, fotografování novomanželů v interiérech kláštera a daň z přidané hodnoty.

Dále je možné za příplatek dohodnout hudební doprovod.

Správní poplatek je účtován v souladu s platnými právními předpisy o jeho výše podá informaci zaměstnankyně matriky.